Starosti se špinavou a vlhkou fasádou přenechte odborníkům!

Fasáda na každé stavbě je její vizitkou. Proto by měla být elegantní, čistá a suchá. Udržet fasádu v naprosté čistotě, v původní kráse a navíc ještě suchou, není vůbec jednoduchý úkol. Čas od času chce důkladně vyčistit a upravit proti působení vlhkosti, aby mohla zase působit dominantně a elegantně. Jak ale správně vyčistit fasádu? Tyto práce se vyplatí přenechat profesionálům. Řešením obou problémů (vlhkost i zašpinění fasád) může být snadné, když víte na koho se obrátit!

Sanace pomocí tryskání

Sanace zdiva se dá v současnosti provádět mnoha různými technologiemi a způsoby. U všech metod s technologií je ale nejdůležitější samotná příprava povrchu před sanací. Z povrchů by měly být odstraněny všechny nesoudržné a zvětralé části, než se začne se samotným procesem sanace nebo nanášení sanačních hmot. A právě metodou tryskání lze povrchy k sanaci dokonale připravit.

realitykb_tryskani_01

Tryskání a pískování také k čištění fasád

A právě tato metoda, tedy tryskání neboli pískování se dá využívat i k důkladnému čištění fasád. Každá fasáda se špiní a je zanášena prachem, smogem a špínou, na vesnicích i ve městech. Každá fasáda se ale dá od těchto nánosů vyčistit a i k tomuto druhu činnosti jsou využívány systémy tryskání a pískování. Obecně můžeme tryskání označit, jako velmi univerzální systém, protože s jeho pomocí lze odstranit i graffiti z povrchů. O tom se můžete přesvědčit ZDE. Stačí zvolit tu správnou technologii a odbornou firmu.

realitykb_tryskani_02

Technologie využívaná společností ARS-AXIOM REAL je na nejvyšší úrovni

I mezi jednotlivými technologiemi, využívanými pro pískování a tryskání jsou velké rozdíly. Většinou se jedná o velmi prašné systémy tryskání pod vodní clonou, kdy se do proudu sušeného abraziva přivádí voda až v koncové trysce nebo o vysokotlaký vodní paprsek s přisáváním písku. Společnost ARS-AXIOM REAL ale využívá německé systémy Torbo. Ty mají až o 95% sníženou prašnost, protože směs písku s vodou je unášena proti otryskávané ploše proudem stlačeného vzduchu. S tímto způsobem je zaručena vysoká účinnost a variabilita prováděných prací. Metoda Torbo se právem řadí k nejefektivnějším systémům ve svém oboru.