Jak je to s energetickými štítky?

Slyšeli jste už o energetických štítcích, ale moc netušíte, k čemu vlastně jsou a kdy je potřebujete? V našem článku se vše dozvíte – a to včetně nejnovějších změn v zákoně.

Co je vlastně energetický štítek neboli Průkaz energetické náročnosti budov

Energetický štítek, který se přesněji jmenuje Průkaz energetické náročnosti budov (PENB), označuje energetickou náročnost domu. Vyčísluje, kolik energie spotřebuje stavba při běžném provozu. Funguje tak podobně jako štítky, které běžně vídáme na některém spotřebním zboží (například na ledničkách a pračkách).

V souhrnu je energetická náročnost budovy označena jedním ze 7 písmenem – A je nejúspornější, G je naopak na energii nejnáročnější, a tím pádem i nejdražší na provoz.

Kdo si musí obstarat energetický štítek

Průkaz energetické náročnosti budov si musejí nechat vyhotovit povinně všichni stavitelé i vlastníci novostaveb. Stejně tak musí učinit každý, kdo nemovitost jako celek pronajímá, prodává nebo výrazně renovuje. Pokud tak člověk neučiní, může mu být uložena pokuta až ve výši 200 000 Kč.

Pokud plánujete stavět, musíte si štítek obstarat dříve, než si zažádáte o stavební povolení (přikládá se totiž k žádosti či ohlášení stavby).

A nemá cenu se proti tomu zbytečně bouřit. Zdá se, že postupem času budou mít všechny domy na prodej V Plzni, novostavby v Praze i roubenky na moravském venkově zpracovaný energetický štítek.

Kdy energetický štítek nepotřebujete

Průkaz nebudete potřebovat, pokud operujete s památkovou budovou, stavbou pro rodinnou rekreaci nebo se jedná o budovu, která je určená pro bohoslužby a náboženské účely. Dále také není štítek nutný, když má stavba energeticky vztažnou plochu menší než 50 m², nebo když se jedná o průmyslovou či zemědělskou budovu se spotřebou do 700 GJ za rok.

Novinky v zákoně od 1. 7. 2015

Na domy, které byly postavené před rokem 1947 a neprošly žádnou zásadní rekonstrukcí, se povinnost ohledně energetických štítků nevztahuje. Při prodeji či pronájmu s tím musí ale obě strany souhlasit.

Další novinkou je, že lze energetický štítek v případě prodeje či pronájmu bytu nahradit vyúčtováním dodávek energií (elektřiny, plynu a tepla). Do inzerátu přitom musí vlastník bytu uvést nejhorší energetickou třídu G a nemůže takto postupovat samozřejmě tehdy, pokud mu byl PENB předán společenstvím vlastníků jednotek.

Realitní kanceláře mají nově povinnost uvádět energetické štítky ve svých inzerátech. Majitel domu je přitom povinen předat realitní kanceláři příslušný PENB a pokud tak neučiní, musí realitní kancelář do inzerátu uvést opět třídu G.

Posílí se kontroly energetických štítků

Podle novely by se měla výrazně navýšit kontrola Státní energetické inspekce (SEI), která bude dohlížet na dodržování zákona. Bude přezkoumávat zpracování PENB, zveřejňování energetické třídy v inzerátech i předávání PENB novému nájemci nebo kupujícímu. Hodlá tak kontrolovat přibližně každý dvacátý štítek.

Je proto nejvyšší čas, dát vše do pořádku. Pokud si nebudete vědět rady, obraťte se na realitní kancelář v Plzni, kde vám vše dovysvětlí a se zpracováním energetického štítku rádi pomohou.